Spoštovani!

Sporočamo vam, da je zaradi spremenljivih vremenskih razmer prišlo do spremembe terminov akcije zbiranja zelenega odreza po četrtnih skupnosti. Družba Javne službe Ptuj želi s to akcijo zmanjšati število divjih odlagališč.

KOMU JE AKCIJA NAMENJENA?

Akcija je namenjena zgolj za gospodinjstva in zato ni dovoljeno odlaganje teh vrst odpadkov iz poslovne dejavnosti.

KAJ SODI MED ZELENI ODREZ?

Med zeleni odrez lahko občani oddate:

  1. ODPADNO VEJEVJE Z DREVES, ŽIVIH MEJ, ITD…,
  2. ODPADNI PLEVEL (samo v vrečah),
  3. ODPADNO LISTJE (samo v vrečah).

NAČIN ZBIRANJA ZELENEGA ODREZA

Vse občanke in občane prosimo, da zeleni odrez nastavite na vidno mesto do ponedeljka zjutraj, in sicer glede na predviden termin datuma zbiranja zelenega odreza v določeni četrtni skupnosti:

DATUMI PREDVIDENEGA ZBIRANJA ZELENEGA ODREZA PO ČETRTNIH SKUPNOSTIH:

  1. od 26.3. do 30.3.2018 (četrtni skupnosti Center, Grajena)
  2. od 2.4. do 6.4.2018 (četrtna skupnost Ljudski vrt),
  3. od 9.4. do 13.4. 2018 (četrtna skupnost Panorama),
  4. od 16.4. do 20.4.2018 (četrtna skupnost Rogoznica, Breg-Turnišče),
  5. od 23.4. do 27.4.2018 (četrtni skupnosti Spuhlja in Jezero).

Zeleni odrez zbiramo s hidravličnim prekucnikom, zato vas pozivamo, da zeleni odrez ne nastavljate pod drevesi, nadstreški in ob ograjo.

KAKO UGOTOVITE, V KATERI ČETRTNI SKUPNOSTI SE NAHAJATE?

Da boste občanke in občani vedeli, v kateri četrtni skupnosti se nahajate, vam podajamo par informacij o posamezni četrtni skupnosti:

Četrtna skupnost Breg-Turnišče

Leži na desnem bregu reke Drave, za katero je značilna individualna stanovanjska izgradnja. Vzhodno od železniške proge se nahaja manjša industrijska cona (Perutnina Ptuj, Cestno podjetje Ptuj, čistilna naprava...) ter veliki turniški park z gradom in ribnikom.

Četrtna skupnost Center

Četrtna skupnost Center obsega osrednji del mesta Ptuj na levem bregu reke Drave in je tudi središče mestne občine. V njej se nahajajo vse terciarne in kvartarne dejavnosti, pomembne za mestno občino in širšo regijo.

Četrtna skupnost Grajena

Četrt obsega območje naselij Grajena, Grajenščak, Krčevina pri Vurbergu in Mestni vrh.

Četrtna skupnost Jezero

Četrtna skupnost Jezero se nahaja ob Ptujskem jezeru vzhodno od železniške proge Ormož - Ptuj - Pragersko. Neposredno ob železniški progi je ptujska industrijska cona. Nekdanji naselji Budina in Brstje, ki ju deli potok Rogoznica.

Četrtna skupnost Ljudski vrt

Zavzema pretežno blokovsko stanovanjsko izgradnjo in je tipično spalno naselje Ptuja. Severovzhodni del četrti pa ima predvsem individualno stanovanjsko izgradnjo. Četrt obsega tudi ptujski Ljudski vrt s športno rekreacijskimi objekti, ribnikom, sprehajalno in trim stezo.

Četrtna skupnost Panorama

Četrt zavzema naselja Vičava, Orešje, Štuki in Krčevina pri Ptuju.

Četrtna skupnost Rogoznica

Četrt obsega del naselja Ptuj (ulični sistem) in naselja Kicar, Pacinje, Podvinci in Spodnji Velovlek.

Četrtna skupnost Spuhlja

Četrtna skupnost Spuhlja obsega območje vasi Spuhlja, ki leži v vzhodnem delu Mestne občine Ptuj. Naselje je sestavljeno iz zaselkov Zgornji konec, Siget in Koče.