Smrt nastopi zelo nepredvidljivo in nenadoma, ne glede na uro dneva, zato smo dosegljivi 24 ur na dan na telefonu 02 780 03 00.

Zavedamo se, da izguba bližnjega prinaša bolečo spremembo v življenje. Naše poslanstvo je, da vam pomagamo skozi ta težek čas: izpeljemo priprave, uredimo vse potrebne formalnosti, vodimo pogrebno slovesnost in v celoti poskrbimo za vse potrebno za dostojanstveno slovo od pokojnika na zadnji poti. Ob strani vam stojimo z nasveti, pomočjo in zanesljivo ter kakovostno izvedbo.

Nekaj napotkov, kaj lahko naredite, oziroma morate narediti:

1. Pokličite zdravnika oz. mrliškega preglednika

2. Če smrt nastopi izven bolnišnice - npr. doma, pokličite pogrebno  podjetje, ki bo opravilo prevoz preminule osebe in vam pomagalo organizirati pogreb

3. Oglasite se v pogrebnem podjetju, v času njihovih delovnih ur, da se dogovorite glede pogreba in groba.

4. Pripravite poslovilno pogrebno slovesnost

5. Obvestite predstavnika verske skupnosti

Bolj podrobni napotki:

Ko nastopi smrt na domu

V primeru smrti na domu mora pokojnika pregledati zdravnik - mrliški preglednik. Zato morajo svojci o smrti obvestiti pristojno mrliško pregledno službo oz. zdravnika, ki na našem območju opravlja mrliško pregledno službo.

Na Ptuju Zdravstveni dom Ptuj tel.: 02 787 15 00

Mrliški preglednik mora opraviti pregled takoj, ko izve za smrt, in sicer v gosto naseljenih stavbah najpozneje v 12-tih, drugje najpozneje v 24-tih urah. Po opravljenem pregledu izda mrliški preglednik potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu (Potrdilo o smrti in Poročilo o vzroku smrti).

Po izdaji tega potrdila se obrnite na pogrebno službo Javne službe Ptuj d.o.o., ki bo opravilo prevoz pokojnika do mesta, kjer se hrani do upepelitve ali do pogreba (oziroma v UKC Maribor v kolikor je mrliški preglednik odredil obdukcijo).

Med čakanjem na prevoz pokojnika lahko svojci pokojnika preoblečjo, lahko pa to kasneje opravi pogrebna služba. Zato je potrebno pripraviti obleko.

Odvoz pokojnika s kraja smrti je dovoljen po izdaji Potrdila o smrti in Poročila o vzroku smrti

Ko nastopi smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov

V primeru, da nastopi smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov, prejmejo svojci obvestila o smrti, v katerem je tudi navedeno kje se pokojnik nahaja. Ob prejemu takega obvestila se obrnite na pogrebno službo Javne službe Ptuj d.o.o. , kjer vam bomo povedali kako ukrepati naprej, opravili bomo prevoz pokojnika ter se z vami dogovorili o načinu in času poslovitve od pokojnika ter o vsem kar sodi k pogrebu.

Svojci morajo v domu starejših občanov oziroma v bolnišnici prevzeti pokojnikove osebne stvari.

Potrebna dokumentacija

Za pogrebno podjetje pripravite naslednje dokumente pokojnika:

  • osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list ali vozniško dovoljenje),
  • potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu (kadar smrt nastopi doma oz. izven bolnišnice)

Pripravite tudi:

  • fotografijo
  • obleko za pokojnega.

Pokop oziroma upepelitev

Pokop oziroma upepelitev se opravi po preteku najmanj 36 ur od nastopa smrti na podlagi listine o prijavi smrti. Upepelitev se opravi po preveritvi dejanskega nastopa smrti, ki jo opravi pooblaščena oseba po predpisih mrliško pregledne službe.


Dobro je vedeti

-          Stranka – naročnik mora pri sprejemu vedeti ali je za umrlega bila odrejena obdukcija.

-          Svojci naj se predhodno dogovorijo o vrsti pokopa (klasični s krtso, žarni).

-          Dokler ni Potrdila o smrti in Poročila o vzroku smrti ni možen odvoz pokojnika.

-          Pred postavitvijo spomenika si je potrebno pridobiti soglasje.