CENIK STROŠKOV DALJINSKEGA OGREVANJA V MESTNI OBČINI PTUJ OD 01.01.2018           

 

MESTNA OBČINA PTUJ NETO CENA - EUR 22 % DDV - EUR  CENA Z DDV - EUR
VARIABILNI DEL CENE  ( €/MWh) €/MWh €/MWh €/MWh
TARIFNA SKUPINA      
OGP 01-GOSPODINSJKI ODJEM- 1 podskupina (0 - 0,050MW) 70,9396 15,6067 86,5464
OGP 01-GOSPODINSJKI ODJEM- 2 podskupina (0,050 - 0,300 MW) 70,9396 15,6067 86,5464
OGP 01-GOSPODINSJKI ODJEM- 3 podskupina (0,300 - ) 70,9396 15,6067 86,5464
       
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 1 podskupina (0 - 0,050MW) 70,9396 15,6067 86,5464
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 2 podskupina (0,050 - 0,300 MW) 70,9396 15,6067 86,5464
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 3 podskupina (0,300 - ) 70,9396 15,6067 86,5464
       
OGP 03-POSLOVNI ODJEM - 1 podskupina (0 - 0,050MW) 70,9396 15,6067 86,5464
OGP 03-POSLOVNI ODJEM - 2 podskupina (0,050 - 0,300 MW) 70,9396 15,6067 86,5464
OGP 03-POSLOVNI ODJEM - 3 podskupina (0,300 - ) 70,9396 15,6067 86,5464
       
FIKSNI DEL CENE   ( €/kW/mesec) €/kW/mesec €/kW/mesec €/kW/mesec
TARIFNA SKUPINA      
OGP 01-GOSPODINSJKI ODJEM- 1 podskupina (0 - 0,050MW) 1,6616 0,3656 2,0272
€/m2/mesec 0,2331 0,0513 0,2844
OGP 01-GOSPODINSJKI ODJEM- 2 podskupina (0,050 - 0,300 MW) 1,6616 0,3656 2,0272
€/m2/mesec 0,2331 0,0513 0,2844
OGP 01-GOSPODINSJKI ODJEM- 3 podskupina (0,300 - ) 1,6616 0,3656 2,0272
€/m2/mesec 0,2331 0,0513 0,2844
       
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 1 podskupina (0 - 0,050MW) 1,6616 0,3656 2,0272
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 2 podskupina (0,050 - 0,300 MW) 1,6616 0,3656 2,0272
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 3 podskupina (0,300 - ) 1,6616 0,3656 2,0272
       
OGP 03-POSLOVNI ODJEM - 1 podskupina (0 - 0,050MW) 1,6616 0,3656 2,0272
OGP 03-POSLOVNI ODJEM - 2 podskupina (0,050 - 0,300 MW) 1,6616 0,3656 2,0272
OGP 03-POSLOVNI ODJEM - 3 podskupina (0,300 - ) 1,6616 0,3656 2,0272

Izhodiščna cena se oblikuje na osnovi :                 
 - Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 27, 22.4.2015)                
 - Akt o spremembah Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 47, 30.06.2015)                
 - Akt o spremembah Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 61, 21.08.2015)                
 - Akt o spremembah Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 36, 20.05.2016)               
          

eRačun

Ikona eRačunERačun nadomešča papirnato obliko računa. Je enostaven za uporabo in prijaznejši do okolja. Več o eRačunu..