Zbiranje odpadkov temelji na sistemu »OD VRAT DO VRAT« to pomeni, da ločeno zbiranje odpadkov poteka doma v gospodinjstvih. Posamezne ločeno zbrane komunalne odpadke nato nastavite na dan predvidenega odvoza odpadkov na prevzemno mesto. Občinski odloki določajo, da morajo zabojniki povzročitelji v času zbiranja odpadkov stati na zasebni površini. Ta prostor se imenuje zbirno mesto, ki je pri individualnih gospodinjstvih v zasebnih prostorih. Ob večstanovanjskih zgradbah pa prostor pripadajočem zemljišču k stavbi. Za vzdrževanje, urejenost in čistočo zbirnih mest na zasebnih površinah, ob večstanovanjskih objektih na pripadajočem zemljišču k stavbi, skrbite sami povzročitelji odpadkov ali zanje upravljalci večstanovanjskih objektov.

Na dan odvoza povzročitelji ustrezne zabojnike pravočasno postavite na prevzemno mesto, torej na rob javne površine (javne ceste, pločnika). Ko zaposleni družbe Javnih služb Ptuj izpraznijo ustrezne zabojnike, jih povzročitelji  sami pospravite nazaj na zbirno mesto.

POMEMBNO JE VEDETI:

- Ustrezne zabojnike je potrebno pravočasno pripeljati na rob javne površine. Priporočamo, da to storite večer pred odvozom ali do 6. ure zjutraj na dan odvoza,
- poskrbite, da vaše parkirno vozilo ne otežuje ali onemogoča dostopa do zabojnikov, ki so pripravljeni na praznjenje,
- v zimskih razmerah očistite sneg na in ob zabojnikih,

LOČEVANJE ODPADKOV JE OBVEZNOST VSAKEGA OBČANA

Obveznost vsakega občana je, da posamezno vrsto odpadka pravilno odloži v ustrezen zabojnik, kar določajo občinski odloki in pravilniki. Ti določajo tudi prepovedi mešanja posameznih odpadkov med seboj. Tako je prepovedano mešanje med odpadnim papirje, embalažo, steklom, bioloških odpadkov, mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst odpadkov. V primeru neustreznega ločevanja odpadkov, se povzročitelja lahko oglobi.

ČISTA IN UREJENA OKOLICA ZABOJNIKOV

Odpadke ustrezno ločujte in poskrbite, da vam v vaše zabojnike ne odlagajo neznanci. V primeru le tega poskrbite, da boste do njih lahko dostopali samo uporabniki.

Ne veste kam odložiti odpadek?

Termini odvozov odpadkov

 

SMS Opomnik o odvozu odpadkov

Obvestila o odvozu odpadkov lahko dan pred odvozom dobivate preko SMS sporočil. Storitev je brezplačna, prijavite se.

eRačun

Ikona eRačunERačun nadomešča papirnato obliko računa. Je enostaven za uporabo in prijaznejši do okolja. Več o eRačunu..