Zbiranje odpadkov temelji na sistemu »OD VRAT DO VRAT«, kar pomeni, da ločeno zbiranje odpadkov poteka doma v gospodinjstvih. Zabojnike ločeno zbranih komunalnih odpadkov postavite na prevzemno mesto na dan predvidenega odvoza odpadkov, torej na rob javne površine (javne ceste, pločnika). Občinski odloki določajo, da morajo zabojniki v času zbiranja odpadkov stati na zasebni površini. Ta prostor se imenuje zbirno mesto, ki je pri individualnih gospodinjstvih v zasebnih prostorih, ob večstanovanjskih zgradbah pa na pripadajočem zemljišču k stavbi. Za vzdrževanje, urejenost in čistočo zbirnih mest na zasebnih površinah, ob večstanovanjskih objektih na pripadajočem zemljišču k stavbi, skrbite sami povzročitelji odpadkov ali zanje upravljavci večstanovanjskih objektov.

POMEMBNO JE VEDETI

- Ustrezne zabojnike je potrebno pravočasno pripeljati na rob javne površine. Priporočamo, da to storite večer pred odvozom ali do 6. ure zjutraj na dan odvoza.
- Poskrbite, da vaše parkirano vozilo ne otežuje ali onemogoča dostopa do zabojnikov, ki so pripravljeni na praznjenje.
- V zimskih razmerah očistite sneg na in ob zabojnikih.

LOČEVANJE ODPADKOV JE OBVEZNOST VSAKEGA OBČANA

Obveznost vsakega občana je, da posamezno vrsto odpadka pravilno odloži v ustrezen zabojnik. Prepovedano je mešanje odpadnega papirja, embalaže, stekla, bioloških odpadkov, mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst odpadkov. V primeru neustreznega ločevanja odpadkov se povzročitelja lahko oglobi.

ČISTA IN UREJENA OKOLICA ZABOJNIKOV

Odpadke ustrezno ločujte in poskrbite, da vam v vaše zabojnike odpadke ne odlagajo neznanci in da boste do njih lahko dostopali samo uporabniki.

Ne veste kam odložiti odpadek?

Termini odvozov odpadkov

Anketa o ravnanju z odpadki

eRačun

Ikona eRačunERačun nadomešča papirnato obliko računa. Je enostaven za uporabo in prijaznejši do okolja. Več o eRačunu..