Osmrtnice

Krajnc Marjan
Polanec Feliks
Zajšek Dragica
Galun Slavko
Pavko Milan
Krajnc Jožef
Vajda Elizabeta
Prajndl Miroslav
Liber Terezija
Brglez Kristina
Padar Franc
Potočnik Adolf
Eržen Jerica
Loger Gabrijela
Ladič Marjan
Ristova Jožica
Prosenjak Ana
Trop Edvard
Vajda Franc
Krajnc Marija
Čuček Albina
Kozic Ana
Mesarec Terezija
Lazar Ivana
Jerič Štefka
Mlakar Marija
Krajn Vlado
Rus Amalija
Grahl Milan
Kramberger Mihajlo
Pliberšek Valter
Bezjak Marijan
Flor Terezija
Kosec Kristina
Kramberger Marija
Bajić Žarko
Bernhard Miroslav
Potočnik Angela
Lugarič Emiljia
Žalar Marjan
Kukovec Anton
Gaiser Avgust
Kopitar Manica
Ketiš Branko