Dejavnost upravljanja tržnih površin pri Javnih službah Ptuj vključuje oddajanje tržnih površin v najem, njihovo urejanje, vzdrževanje, čiščenje. Ponudba zajema še oddajanje v najem kovinskih ter lesenih stojnic in prodajnih hiš.

Prizadevamo si, da s kvalitetnim opravljanjem storitev mestni tržnici ter drugih lokacijah, kljub naraščajoči konkurenci trgovskih centrov, oddamo čim več razpoložljivih prodajnih prostorov, ki jih tehnološko in funkcionalno prilagajamo zahtevam ter željam najemnikov.

Na tržnici se trgovanje opravlja v skladu z določili Tržnega reda in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom. Tržni red določa tudi pravice in dolžnosti upravljavca tržnic in prodajalcev. Trguje se na drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki, po obsegu in pomenu za preskrbo prebivalcev pa so najpomembnejši kmetijski pridelki. Ponudba je pestra in odvisna od vremenskih pogojev, kakovost pridelkov in drugega blaga pa nadzorujejo pristojni inšpektorati ministrstev Republike Slovenije.

Mestna tržnica v zadnjem času postaja tudi večji prireditveni prostor, kjer se izvajajo najrazličnejši dogodki javnega interesa (koncerti, proslave, športni dogodki,...).

Letni obratovalni čas
1.4. - 31.10.

Ponedeljek - Petek: 06:00 - 18:00
Sobota: 06:00 - 12:00

Zimski obratovalni čas
1.11. - 31.3.

Ponedeljek - Petek: 08:00 - 16:00
Sobota: 08:00 - 12:00

Kontakti

Aleksander Slanič
031 527 671
aleks.slanic@js-ptuj.si