Cenik ravnanja z odpadki

 

Javne službe Ptuj - Ravnanje z odpadki EUR/kg ddv 9,5% z ddv
1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
0,1728
0,0164
0,1892
1.1 Izvajanje storitev
0,1568
0,0149
0,1717
1.2 Javna infrastruktura
0,0160
0,0015
0,0175
2. ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA
0,0939
0,0089
0,1028
2.1 Izvajanje storitev
0,0683
0,0065
0,0748
2.2 Javna infrastruktura
0,0255
0,0024
0,0279
3. OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
0,1762
0,0167
0,1930
3.1 Izvajanje storitev
0,1762
0,0167
0,1930
3.2 Javna infrastruktura
0,0000
0,0000
0,0000
4. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
0,4773
0,0453
0,5226
4.1 Izvajanje storitev
0,2604
0,0247
0,2852
4.2 Javna infrastruktura
0,2168
0,0206
0,2374

Preračun porazdelitev količin opravljenih posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabniki (januar 2020, februar 2020).

Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS št. 87/2012 in 109/2012).

Cene se uporabljajo od 1.1.2017 naprej, oz. po potrditvi Elaborata o oblikovanje cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki.

Cenik za prodajo komposta in prevozov odpadkov na območju MO Ptuj 

Cenik - strošek prevzema, ki ga plača povzročitelj odpadkov na ZC Gajke

Cenik za dostavo posod

Cenik za skladiščenje odpadkov na Cero Gajke.

Cenik za uničenje odpadkov na CERO Gajke.

Cenik za prevoze odpadkov na območju MO Ptuj.

 

 

eRačun

Ikona eRačunERačun nadomešča papirnato obliko računa. Je enostaven za uporabo in prijaznejši do okolja. Več o eRačunu..