Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev

STORITEV: Cena brez DDV Cena z DDV
Letni najem enojnega groba 40,80 49,77
Letni najem družinskega groba 46,28 56,46
Prevoz lokalno do 5 km z voznikom EUR/uro 16,04 17,56
Prevoz nad 5 km z voznikom EUR/uro-doplačilo EUR/km 0,48 0,53
Stojnina vozila EUR/uro 5,89 6,45
Spremljevalec EUR/uro 6,69 7,33
Osebno vozilo EUR/km 0,30 0,33
Uporaba mrliške vežice / 1 dan 11,99 13,13
Uporaba gospodarskega dela objekta 5,50 6,02
Uporaba hladilne komore / dan 17,62 19,29
Uporaba transportne krste 3,64 3,99
Uporaba pogrebnega vozička 4,13 4,52
Najemnina mrliškega odra / dan - postavitev in demontaža 7,20 7,88
Glasbena spremljava (ozvočenje) 6,88 7,53
Najem mobilnega ozvočenja 20,00 21,90
Prenos in polaganje pokojnika (vsak prenos) 7,70 8,43
Oblačenje pokojnika 18,52 20,28
Dodelava krste 6,66 7,29
Napis na začasno obeležje 6,92 7,58
Vodenje katastra 10,75 11,77
Izkop normalnega groba s pripravo na izkop 60,26 65,98
Zasutje normalnega groba 13,39 14,66
Izkop žarnega groba 20,09 22,00
Zasutje žarnega groba 10,04 10,99
Zaščita jame in sosednjih grobov 4,02 4,40
Izkop poglobljenega groba 80,49 88,14
Zasutje poglobljenega groba 17,98 19,69
Spremstvo in izvajanje pogrebnega ceremoniala 50,22 54,99
Spremstvo in izvajanje pogrebnega ceremoniala - žarni pokop 30,75 33,67
Odstranitev vencev (odvoz na deponijo) 5,05 5,53
Oblikovanje in 1x zasaditev (sadike po dejanskih stroških) 11,54 14,08
Ureditev groba 18,82 22,96
Ekshumacija trupel v dobi mirovanja (do 20 let) 150,83 165,16
PK delavec 11,09 12,14
PK delavec - popoldansko delo 12,20 13,36
PK delavec - nočno delo 14,42 15,79
PK delavec - nedelja in prazniki 16,64 18,22
PK delavec - nočno delo in praznik ali nedelja 19,96 21,86
KV delavec 13,45 14,73
KV delavec - popoldansko delo 14,80 16,20
KV delavec - nočno delo 17,49 19,15
KV delavec - nedelja in prazniki 20,18 22,09
KV delavec - nočno delo in praznik ali nedelja 24,21 26,51
PK delavec 22% 11,09 13,53
KV delavec 22 % 13,45 16,41
 
Vse cene so v EUR.
Cenik velja od 1.1.2016.

eRačun

Ikona eRačunERačun nadomešča papirnato obliko računa. Je enostaven za uporabo in prijaznejši do okolja. Več o eRačunu..