IZVEDBA OPREMLJANJA ZABOJNIKOV ZA BIOLOŠKE ODPADKE V MESTNI OBČINI PTUJ

Zaradi potrebe po uvedbi naprednega sistema ločenega zbiranja odpadkov, bomo na celotnem območju Mestne občine Ptuj pričeli z označevanjem zabojnikov za biološke odpadke. Zabojnike bomo označevali s posebno naslovno nalepko, ter jim tako priredili podatke odjemnega mesta (naslov, šifra odjemnega mesta, vrsta odpadka in volumen). Izvajanje bo potekalo od 24.9.2018 do opreme vseh bioloških zabojnikov na terenu. Podrobnejše informacije lahko pridobite na tej povezavi.

Prodaja komposta

V zbirnem centru CERO Gajke se je ponovno pričela prodaja komposta.