Neustrezno odlaganje odpadnih jedilnih olj v gospodinjstvih

V družbi Javne službe Ptuj si prizadevamo za osveščanje občanov o pravilnem in doslednem ločevanju odpadkov ter o skrbi za čisto in zdravo okolje. Pozitivni rezultati se že kažejo, je pa pred nami še en izziv - izločanje odpadnih jedilnih olj iz okolja. Odpadna jedilna olja in maščobe namreč gospodinjstva večinoma odlagajo v odtok ter s tem povzročajo ogromno okoljsko in gmotno škodo. Zato želimo občane in občanke informirati o posledicah takšnega početja in ponuditi alternativne, okolju prijazne možnosti. Več informacij.

Pojasnilo k višjemu znesku na položnici za ravnanje z odpadki v Občini Dornava

Občane Občine Dornava obveščamo, da se je v mesecu aprilu zbrala večja količina komunalnih odpadkov. Posledično je strošek ravnanja s komunalnimi odpadki na položnici za mesec april višji. Pri tem se cene ravnanja s komunalnimi odpadki niso spremenile. K višji položnici je botrovalo več delovnih tednov v mesecu aprilu, kar pomeni, da se je zbrala večja količina komunalnih odpadkov. Zato sta se v mesecu aprilu izvedla 2 odvoza določenih vrst komunalnih odpadkov. Več informacij.

Spremenjen delovni čas Mestne blagajne

Mestna blagajna v Ulici heroja Lacka 3 za stranke posluje v spremenjenem delovnem času:

Ponedeljek 08:00 - 14:00, zaprto v času malice, med 11:00 in 11:30.
Torek 08:00 - 14:00, zaprto v času malice, med 11:00 in 11:30.
Sreda 08:00 - 16:00, zaprto v času malice, med 11:00 in 12:00.
Četrtek 08:00 - 14:00, zaprto v času malice, med 11:00 in 11:30.
Petek 08:00 - 12:00, zaprto v času malice, med 11:00 in 11:30.
Sobota zaprto
Nedelja zaprto

Pojasnilo glede obračuna odpadkov v starem mestnem jedru

S 1.1.2019 je pričel v Mestni občini Ptuj veljati drugačen način obračuna storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za večstanovanjske stavbe in staro mestno jedro, s čimer smo vas sprotno seznanjali. Dne 21.1.2019 smo vsem stanovalcem starega mestnega jedra posredovali dopis o spremenjenem obračunu storitev ravnanja s komunalnimi odpadki in jih pozvali, da sporočijo spremembe. Ponovno pozivamo stanovalce starega mestnega jedra, da nam čim prej sporočijo morebitne spremembe volumna posod za mešane komunalne odpadke in s tem zmanjšajo višino položnice za ravnanje z odpadki. Več informacij.

SISTEM IZPOSOJE KOLES - PECIKL

Sistem »PECIKL« je sestavljen iz mreže postaj avtomatiziranega sistema za BREZPLAČNO izposojo mestnih koles v Mestni občini Ptuj po načelu samopostrežbe. Mrežo tvorijo štiri postaje na lokacijah: Zadružni trg – parkirišče P&R, Mestni trg – mestna hiša, Kraigherjeva ulica – Rimska peč, Potrčeva cesta – pri Splošni bolnišnici Ptuj. Kolesa si lahko, po prvotni registraciji, izposodite na 2 izdajnih mestih: na Mestni blagajni Javnih služb Ptuj in v TIC Ptuj. Upravljavec sistema je družba Javne službe Ptuj d.o.o. Splošni pogoji in Navodila uporabnikom.